Autor: Wojciech Furgała

Platforma Arduino w TinkerCAD

Płytka Arduino

Platforma Arduino to popularny, otwarty system elektroniczny przeznaczony do tworzenia jednoukładowych mikrokontrolerów i mikrokomputerów. Charakteryzuje się prostotą użycia oraz elastycznością, co czyni ją dobrym narzędziem dla hobbystów, artystów, projektantów, a także edukatorów i uczniów do eksplorowania elektroniki oraz realizacji projektów z zakresu automatyki, robotyki czy Internetu Rzeczy (IoT). W ramach zajęć dodatkowych w projekcie Laboratoria Przyszłości zapoznajemy się z tą platformą zarówno za pomocą „żywych”, realnych układów, jak i od strony teoretycznej (symulacyjnej) na platformie TinkerCad. Zobacz więcej …

Laboratoria przyszłości – Arduino El.go

Laboratoria Przyszłości - grupa 1

W ramach zajęć z projektu „Laboratoria Przyszłości” w niewielkiej grupie wychowanków uczymy się między innymi budowania układów Arduino z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego El.go. Początkowo proste układy testujemy na platformie Tinkercad, następnie zapoznajemy się z wyposażeniem zestawu El.go oraz jego instrukcją i na zasadzie odwzorowania budujemy układy z połączeniami magnetycznymi, podłączając je na końcu do komputera aby sprawdzić wynik działania. Te proste układy pomagają zrozumieć obwody elektroniczne i zaznajomić się z podstawami platformy. Zobacz więcej …

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Głosowanie w wyborach SU

Dnia 22 września w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po krótkiej „kampanii” kandydatów, każdy głosujący mógł wybrać 3 osoby, które jego zdaniem powinny tworzyć Samorząd Uczniowski Placówki. Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwał opiekun samorządu – Pani Ewa. Wyniki zostały ogłoszone w tym samym dniu.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2024

Dostosowania E8 - ilustracja

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.  Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 19 i 22 .  Więcej informacji o organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2022 można znaleźć na stronie CKE

Po Konferencji w MOS Oława

Konferencja w MOS Oława 2023

19 maja 2023 rok w godzinach 9.30 – 12.15 odbyła się Konferencja „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – miejsce dla dziecka z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.” Na Konferencję licznie przybyli zaproszeni goście (w liczbie ponad 70 osób). Swoją obecnością i wystąpieniami Konferencję uświetnili: Pani Magdalena Mijał – SSR, Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  w Oławie, Pani Beata Sobańska – Kierownik  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Pan Bogusław Znamirowski – kurator zawodowy. Zobacz więcej …

Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku 2023

Wyniki egzaminu ósmoklasisty pojawią się 3 lipca 2023 roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie podała dokładnej godziny publikowania wyników egzaminu, jednak najprawdopodobniej odbędzie się to rano. Ósmoklasiści będą mogli sprawdzić je drogą elektroniczną – wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne na indywidualnych kontach ucznia w systemie ZIU pod adresem: https://wyniki.edu.pl/login Zobacz więcej …

Sztuczna Inteligencja w sektorze edukacji

Sztuczna Inteligencja

Historia powstania sztucznej inteligencji (SI) sięga lat 50. XX wieku, kiedy to naukowcy zaczęli badać, czy maszyny mogą być programowane w taki sposób, aby wykazywały zachowania przypominające ludzką inteligencję. W 1956 roku odbyła się w Dartmouth College pierwsza konferencja poświęcona tematyce SI, na której uczestnicy porozmawiali o możliwościach i ograniczeniach sztucznej inteligencji oraz przedyskutowali jej definicję. W tym samym czasie naukowcy opracowali pierwsze programy sztucznej inteligencji, które miały na celu symulowanie procesów myślowych człowieka. Zobacz więcej …

Platforma ARDUINO

LP-uczniowie z zestawami Arduino

W ramach zajęć z programu Laboratoria Przyszłości uczniowie ZPR-S zapoznają się między innymi z platformą Arduino. W ramach zestawu el.go uczniowie mogą się zapoznać z szeregiem czujników i elementów wykonawczych, umożliwiających konstruowanie urządzeń, których działanie można modyfikować poprzez program sterujący. Zestaw zawiera wygodny i atrakcyjny system połączeń magnetycznych oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami elektrycznymi. 

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w placówce zorganizowaliśmy konkurs o tematyce prozdrowotnej. Wychowankowie najpierw zapoznawali się z informacjami zamieszczonymi w formie graficznej na korytarzu szkolnym poprzez rozwieszone „fiszki”. Informacje zostały zaprojektowane w aplikacji sieciowej Vista Create. Następnie uczniowie mogli zmierzyć się w Quizie na platformie Quiziz, gdzie oprócz poprawności miał znaczenie czas udzielania odpowiedzi. Konkurs wygrał Łukasz – uczeń klasy 8. Serdecznie gratulujemy! Zobacz więcej …

Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości - zajęcia kreatywne

W obecnym roku szkolnym realizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, związane z projektem ministerialnym „Laboratoria Przyszłości.” W ramach projektu do placówki zakupiono: drukarkę 3D, zestawy Adruino (el.go), lutownice bardzo dobrej jakości. Wszystko po to aby nasi wychowankowie mogli w praktyce dotknąć tematu związanego z drukiem 3D, czy projektowaniem obwodów elektronicznych. Zobacz więcej …

Narodowe Czytanie 2022

Narodowe Czytanie 2022 - Ballady i Romanse

W ramach kontynuowania tradycji Narodowego Czytania – w placówce połączyliśmy po raz kolejny elementy teatru z czytaniem. W tym roku tematem przewodnim były Ballady i Romanse. Drugi raz z rzędu członkowie kadry zaangażowali się aby wykonać przed wychowankami placówki fragmenty utworów Adama Mickiewicza : „Pani Twardowska” oraz „Świtezianka”. Cała akcja udała się pod czujnym okiem organizatorki – Pani Ewy Haratyk. Zobacz więcej …

Dziennik elektroniczny

Dziennik Vulcan

Drodzy rodzice i opiekunowie! Obecny rok szkolny 2022/2023 rozpoczynamy wprowadzając dziennik elektroniczny. W celu dostępu do informacji dla rodziców – prosimy o przesyłanie Państwa adresów e-mail potrzebnych do rejestracji kont na adresy: admin@mos.olawa.pl lub zprs@mos.olawa.pl.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia. Zobacz więcej …

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne – chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Zobacz więcej …

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Warszawa, 1 grudnia 2021 r. Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat. Zobacz więcej …

Przetarg na dostawę wyżywienia 2022

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”Poniżej znajdą państwo załącznik z niezbędnymi informacjami: Zobacz więcej …

Przetarg na dostawę wyżywienia 2021

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”Poniżej znajdą państwo załącznik z niezbędnymi informacjami: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 2021

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2022

Dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty - ilustracja - mechanizm

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 18, 20 . 

Zobacz więcej …