Kontakt

Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie

Ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 A

55-200 Oława

Telefon/FAX (sekretariat): 

 0-71 31 33 744

E-mail: zprs@mos.olawa.pl 

Kontakt z psychologiem i pedagogiem – w godzinach pracy: 

505 – 302 – 560

Kontakt z wychowankami – dla rodziców/opiekunów: 

kontakt z MOW (grupy wychowawcze) : 505 – 302 – 860

– od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-19.00 i 20.00-21.00  

– w weekendy godziny są nieograniczone, jednak nie później niż do godz. 20.30

kontakt z MOS (grupy wychowawcze) : 502 – 772 – 265 

– od poniedziałku do piątku w godzinach: od zakończenia zajęć edukacyjnych do godziny 21.00 (z pominięciem zajęć nauki własnej, zajęć programowych, wyjść na posiłki czy poza teren budynku)

– w weekendy bez ograniczeń, jednak nie później niż do godz. 21.00 (z pominięciem obowiązkowych zajęć grupowych, wyjść na posiłki czy poza tern budynku)