Rekrutacja do MOS Oława w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Pedagodzy, Psycholodzy i zainteresowani Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Dyrektorzy i Pracownicy Placówek Socjalizacyjnych (Domów Dziecka), Kuratorzy Sądowi, Kierownicy i Pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Naczelnicy i Pracownicy Wydziałów Oświaty w Starostwach Powiatowych, Zainteresowani Rodzice.

W przyszłym roku szkolnym kontynuujemy prowadzenie klas V – VIII szkoły podstawowej dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie.

Dla kogo ?

 • Młodzież z trudnościami w nauce
 • Młodzież sprawiająca problemy wychowawcze (w szkole, w domu)
 • Młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej i socjoterapii
 • Młodzież niedostosowana społecznie

Zasady przyjęcia na wniosek rodzica

Oferta

 • Całodobowa opieka dla wszystkich wychowanków
 • Nauka w szkole, w klasach 5-8 SP
 • Socjoterapia
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Terapia TZA/ART
 • Współpraca ze specjalistami
 • Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: sportowe, filmowe, kulturalne, komputerowe, plastyczne, turystyczne, fotograficzne, językowe
 • „Grywalizacja” – zajęcia dla miłośników gier planszowych,
 • Wycieczki oraz obozy, wolontariat, konkursy, udział w projektach
 • Udział w programie Laboratoria Przyszłości

Placówka

 • 7 klas lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne
 • 2 pracownie komputerowe
 • 15 czteroosobowych pokoi
 • 5 świetlic grupowych
 • 2 sale TV
 • 2 kuchnie do dyspozycji wychowanków
 • 2 sale socjoterapii
 • Gabinet EEG Biofeedback
 • Gabinet pomocy przedmedycznej
 • Salka gimnastyczna
 • Siłownia
 • Biblioteka
 • Jadalnia

Kadra

Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Psycholodzy, Terapeuci EEG Biofeedback, Terapeuci TZA/ART z bogatym doświadczeniem i różnorodnymi kwalifikacjami.

Współpraca

 • Starostwo Powiatowe w Oławie
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • POZ „Hipokrates” w Oławie
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Urząd Miasta Oława
 • Parafia P/W Miłosierdzia Bożego w Oławie