Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2022

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 18, 20 . 

Więcej informacji o organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2022 można znaleźć na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Comments are closed.