Kwalifikacje kadry ZPR-S Oława

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min
Imię inazwisko Kwalifikacje (studia i kursy kwalifikacyjne)
Paweł Kałużny resocjalizacja, socjologia, socjoterapia, mediator, fizjoterapia, doradztwo zawodowe i edukacyjne, edb,  fizjoterapia, trener TZA.ART
Jakub Mądrzyk resocjalizacja, geografia, historia, wos, edb, wychowanie do życia w rodzinie
Wojciech Furgała matematyka, komunikacja społeczna, resocjalizacja, informatyka,  EEG  Biofeedback  I stopnia
Małgorzata Mrozińska  resocjalizacja,  zarządzanie  w Oświacie,  EEG  Biofeedback  I stopnia, ekspert z listy MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli  ubiegających sie o awans zawodowy, trener TZA.ART
Jacek Węglowski  resocjalizacja,  wychowanie  fizyczne,  zarządzanie  logistyczne  przedsiębiorstwem, psychosomatyczne praktyki jogi, biologia
Tomasz Pustelnik resocjalizacja,  edukacja  techniczna  w SP i Gimnazjum, fizyka, edukacja wczesnoszkolna, chemia
Bartłomiej Fik  filologia polska, historia, resocjalizacja
Bartłomiej Mierniczek resocjalizacja,  oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną
Ewelina Kasprzak terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika, resocjalizacja
Urszula Feilert resocjalizacja, psychologia kliniczna, EEG Biofeedback 1 stopnia
Jolanta Pogubiło resocjalizacja,  pedagogika  opiek. – wych.  
Ewelina Kroczak  resocjalizacja,  edukacja  muzyczna i  plastyczna, terapia pedagogiczna
Ewa Wieczorek resocjalizacja,  edukacja  wczesnoszkolna
Marek Bronowicki resocjalizacja, teologia     
Agata Hebisz germanistyka,  bibliotekoznastwo
Aleksandra Horbal  resocjalizacja, certyfikowany trener TZART
Dawid Muszyński resocjalizacja
Ewa Haratyk anglistyka, resocjalizacja i socjoterapia , bibliotekoznawstwo
Krzysztof Szewczuk resocjalizacja 
Bealta Sibilska resocjalizacja i socjoterapia, filologia w zakresie języka biznesu
Joanna Szymusiuk resocjalizacja , zarzadzanie pracą
Zuzanna Jankowska resocjalizacja
Maja Jakóbczyk psychologia, seksuologia praktyczna