Laboratoria przyszłości

przeczytanie tekstu zajmie około 3 min

W obecnym roku szkolnym realizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, związane z projektem ministerialnym „Laboratoria Przyszłości.” W ramach projektu do placówki zakupiono: drukarkę 3D, zestawy Adruino (el.go), lutownice bardzo dobrej jakości. Wszystko po to aby nasi wychowankowie mogli w praktyce dotknąć tematu związanego z drukiem 3D, czy projektowaniem obwodów elektronicznych.

Zajęcia mają formę teoretyczno-praktyczną – z nastawieniem na umiejętności praktyczne

Ogólne cele zajęć to:

  • Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat druku 3D i możliwości jego wykorzystania
  • Zyskanie podstaw umiejętności drukowania modeli 3D z projektów cyfrowych, przygotowania projektów do druku 3D, wyszukiwania i modyfikowania projektów do druku 3D
  • Nabycie podstaw wiedzy na temat używania i specyfikacji sprzętu do druku 3D i materiałów do druku 3D
  • Nauka podstaw projektowania modeli do druku 3D w aplikacjach typu CAD
  • Zdobywanie podstawowych umiejętności w zakresie lutowania elementów elektronicznych
  • Przyswojenie podstawowej wiedzy w zakresie układów kontroli, sterowania czy sygnalizacji z wykorzystaniem platformy Arduino.

Wszystkie te cele brzmią bardzo ambitnie, ale najważniejszym jest dążyć do ich spełnienia poprzez ciekawość i zabawę, eksperymenty, próby i błędy, kreatywne i niewymuszone podejście do prostych jak i skomplikowanych zagadnień. Mamy nadzieję, że przy okazji uda się poruszyć wiele aktualnych tematów, jak i rozwiązań funkcjonujących na specjalistycznym rynku pracy.

Chłopcy poznali już zasady działania aplikacji sieciowej Tinkercad, służącej do tworzenia prostych modeli 3D.

Więcej o Laboratoriach Przyszłości można przeczytać TUTAJ

Comments are closed.