Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2023

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 18 i 20

Więcej informacji o organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2022 można znaleźć na stronie CKE

Comments are closed.