Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2024

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 19 i 22

Więcej informacji o organizacji Egzaminu Ósmoklasisty 2022 można znaleźć na stronie CKE

Comments are closed.