Instytucje współpracujące

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min
LPNAZWA INSTYTUCJIRODZAJ POMOCY i WSPÓŁPRACY
1.STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE 
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Pomoc finansowa – finansowanie wybranych programów
Organizowanie programów i akcji  w ramach programów profilaktycznych
Materiały szkoleniowe
2.NZOZ „ HIPOKRATES”ul. Warszawska 30, 55-200 Oława.Badania wstępne i doraźne
Szczepienia
Skierowania do specjalistów
Konsultacje
3Citodent 
plac Zamkowy 5, 55-200 Oława
Usługi stomatologiczne – profilaktyka, leczenie
4NZOZ MEDICOR
ul. Bożka 11, 55-231 Jelcz Laskowice
Badania i leczenie neurologiczne
5Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
Badania psychologiczno – pedagogiczne
Poradnictwo
Doradztwo zawodowe
Szkolenia
6Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Oława Warszawska 5, 55-200 OławaMateriały szkoleniowe
7Wydział Profilaktyki i Uzależnień ul. Młyńska , 55-200 Oława
Punkt Konsultacyjny
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
ul. Młyńska  , 55-200 Oława
Terapia rodzinna dla osób eksperymentującymi ze środka mi psychotropowymi
Poradnictwo
8PORADNIA psychologiczna dla dzieci , młodzieży i dorosłych
ul Pabianicka 25, 53 – 339 Wrocław
Konsultacje psychologiczno -pedagogiczne
Poradnictwo
Terapia
9OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJPomoc finansowa
Pomoc w ustaleniu sytuacji wychowanków
Pomoc w wsparciu rodziny wychowanków
Pomoc w organizacji współpracy pomiędzy Ośrodkiem a rodziną
10Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu
ul. Podwale 74/23, 50-449 Wrocław
Poradnictwo
Terapia indywidualna
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne
11MOBILNE CENTRUM INFORMACI ZAWODOWEJ PRZY OHP WE WROCŁAWIU
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-412 Wrocław
Zajęcia z doradztwa zawodowego
Materiały szkoleniowe
12PCPRPoradnictwo
Pomoc osobom usamodzielnianym
13SĄDYWydawanie postanowień o urlopowaniu wychowanków i zmianie środków wychowawczych
Wywiady środowiskowe, współpraca z rodziną poprzez kuratorów, opieka następcza kuratorów
14POLICJAPrewencja i doprowadzanie wychowanków
Poradnictwo i profilaktyka
15PARAFIA PW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
ul. Zaciszna 4,  55-200 Oława
Opieka duszpasterska
Bierzmowanie
Pielgrzymki
16DZIENNY Ośrodek PSYCHIATRII I ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU
ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław
Diagnoza, leczenie, terapia, opieka psychologiczna , psychiatryczna, neurologiczna  
17Niepubliczna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna Zdrowie
55-200 Oława, ul. Sienkiewicza 8,
Rehabilitacja wychowanków