Dla rodziców wychowanków MOW

przeczytanie tekstu zajmie około 8 min

Od dzisiaj Państwa syn (podopieczny) jest wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie.

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest aby nie traktować pobytu chłopca w ośrodku jako wydarzenia nieszczęśliwego i niekorzystnego. Należy na to spojrzeć wręcz przeciwnie – poznając placówkę i kadrę oraz to jak my pracujemy z młodzieżą, jaką ofertę zajęć proponujemy, jaką opieką i pomocą obejmujemy wychowanków – przekonacie się Państwo, że dla wielu dorastających chłopców nasz Ośrodek zapoczątkuje szereg pozytywnych zmian w życiu. Choć przyznać należy, że nie zawsze odnosimy sukces. Jest on zależny również o Państwa zaangażowania i współpracy z nami oraz gotowości chłopca do zmiany. Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest wytłumaczyć synowi/podopiecznemu, że umieszczenie w Ośrodku jest dla niego dobre i że kiedyś rodzicom/opiekunom za to podziękuje.

Kadra placówki dołoży wszelkich starań aby wasz syn/podopieczny czuł się tutaj dobrze, ale pamiętajcie, to Wy, nadal jesteście odpowiedzialni za postępowanie Waszego dziecka/podopiecznego. Od teraz naszym wspólnym celem staje się jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do życia w społeczeństwie (tak by po wyjściu z naszego ośrodka stał się samodzielnym, wyedukowanym, respektującym normy, kulturalnym młodzieńcem).

Po okresie prawidłowej aklimatyzacji w naszej Placówce to właśnie chęć i dobrowolność uczestniczenia w procesie tak socjoterapeutycznym, jak i resocjalizacyjnym, chcemy w nich wypracować. Najlepszym dowodem na to są nasi 18 – letni wychowankowie, którzy zgodnie z polskim prawem są dorośli i mogą w każdej chwili opuścić naszą placówkę, a jednak… decydują się zostać i ukończyć szkołę. Samodzielnie piszą podanie do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o przedłużenie pobytu tak, aby za zgodą Sądu Rejonowego pozostać w placówce do zakończenia roku szkolnego. Dlatego tak ważne jest, abyście współpracowali Państwo z nami, bo sami sukcesów nie osiągniemy, ale wspólną pracą – Tak. Chcąc pomóc odnaleźć się Państwu w nowej sytuacji i dobrze pełnić funkcję Rodzica – Opiekuna przygotowaliśmy kilka niezbędnych informacji.

Pierwsze emocje: 

– Silne emocje związane z przyjazdem do Ośrodka, poprzedzone są często niechęcią, nieprzychylnymi informacjami rówieśniczymi co do pobytu w placówce oraz smutkiem związanym z pozostaniem w nowym miejscu Staramy się zminimalizować te przeżycia w pierwszych tygodniach pobytu. Państwa syn w tym czasie zapoznaje się z obowiązującymi w Ośrodku zasadami i systemem oceniania. W całym procesie jego miesięcznej aklimatyzacji chłopiec podlega szczególnej obserwacji z naszej strony, by móc jak najlepiej poznać jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

– W tym też czasie pracujemy, aby zmienić nastawienie dziecka co do konieczności pobytu w naszej placówce, tak aby rozwinąć jego motywację wewnętrzną (by sam chciał u nas przebywać i uczyć się w tutejszej szkole). Nastawienie Państwa syna jest bardzo ważne dla powodzenia procesu terapeutycznego.

– Oddziaływania w naszym ośrodku przebiegają wielotorowo. Podopieczni są pod stałą opieką wychowawców, psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów w zależności od jego potrzeb i problemów. Wychowankowie biorą udział w różnych formach pomocy i zajęciach. Nasi podopieczni z chęcią angażują się w życie codzienne ośrodka, wyjeżdżają na Rajdy, udzielają się w wolontariacie, uczestniczą w konkursach, zajęciach terapeutycznych (TZA ART., TUKA/N, Terapia EEG Biofeedback itp.).

– W Ośrodku obowiązują jasne zasady zawarte w Regulaminie naszego Ośrodka oraz Systemie Ekonomii Punktowej. Są one podstawą naszej pracy. Wychowankowie każdego dnia zbierają punkty, dzięki którym otrzymują przywileje. Najcenniejszym z nich jest oczywiście możliwość wyjazdu na przepustkę w dni wolne od nauki szkolnego, o czym poniżej.

Przepustki: 

– Przez pierwsze cztery tygodnie chłopiec będzie przebywał w placówce, otoczony opieką wychowawców i innych pracowników. Jeśli jego zachowanie będzie poprawne, to za zgodą Sądu Rejonowego oraz dyrektora ZPR-S, pojedzie na przepustkę do domu rodzinnego (placówki).

– Na pierwszą przepustkę jesteście Państwo zobowiązani przyjechać po syna/podopiecznego do naszego ośrodka. Na kolejne, jeśli wyrazicie zgodę, będzie mógł jeździć sam.

– Zawsze sprawdzajcie czy syn/podopieczny ma przy sobie przepustkę i legitymację, bo może uciekł z placówki lub je zgubił. W takim przypadku koniecznie prosimy o kontakt z nami.

– Uważnie czytajcie przepustki – na jaki okres jest ona wystawiona, o której godzinie dziecko ma stawić się z powrotem w placówce, czy są tam dodatkowe informacje od pedagogów lub nauczycieli, jaka jest kwota pieniędzy otrzymanych z depozytu. Koniecznie sprawdźcie czy syn dotarł do domu we właściwym czasie. Jeśli się spóźnił – zapytajcie o przyczynę, a gdy nie będzie potrafił wytłumaczyć dlaczego się spóźnił poinformujcie nas o tym.

– Zawsze podpisujcie przepustkę! – w specjalnie przeznaczonym na to miejscu.

– Informujcie nas o zachowaniu syna w domu podczas urlopowania! Możecie Państwo zamieścić takie informacje na przepustce albo zadzwonić do placówki. Są to dla nas bardzo cenne spostrzeżenia.

– Wszelkich informacji na temat przepustek udziela pedagog.

Wychowankom nie wolno:

– Posiadać przy sobie własnych telefonów komórkowych, ładowarek, PowerBanków oraz niektórych sprzętów elektronicznych (MP3);

– Posiadać i spożywać: różnego typu używek w tym kawy, napoi energetycznych lub typu cola, środków zmieniających świadomość, papierosów, alkoholu, środków psychoaktywnych – narkotyków, dopalaczy, zapalniczek, gazu do zapalniczek, zapałek, przyborów toaletowych w aerozolu, lekarstw oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;

– Wymieniać się, pożyczać oraz handlować rzeczami osobistymi, a także posiadać cennych przedmiotów;

– Przebywać w domu na zwolnieniu lekarskim bez zgody dyrektora placówki.

Zwróćcie więc Państwo uwagę na przywożone przez syna rzeczy. Powiadomcie nas jeśli przywiózł nie swoją odzież, rzeczy.

Kształtujcie zdrowe nawyki żywieniowe swoich synów/podopiecznych. Nie pozwalajcie na przywożenie przez wychowanków nadmiernej ilości słodyczy do placówki. Przemyślcie także by paczki, które wysyłacie swoim pociechom do Ośrodka nie były jedynie pustymi kaloriami (nie składały się z samych czekolad, cukierków, ciastek, chipsów czy potraw tupu instant).

Jesteście zobowiązani do niezwłocznego informowania o stanie zdrowia syna w sytuacji złego samopoczucia podczas pobytu w domu oraz wizyty u lekarza. Zgodnie z ustawą z dnia 26.01.1982r. (Karta Nauczyciela) przyznaje się pracującym w Placówce nauczycielom status funkcjonariusza publicznego (art. 63 ust. 1). W konsekwencji oznacza to, że pracująca w ośrodku kadra pedagogiczna jest objęta ochroną, w związku z tym nauczyciel jest uprawniony do korzystania z niej podczas i w związku z pełnieniem swoich obowiązków.

Wychowankowie powinni:

– Mieć zabezpieczoną odpowiednią kwotę pieniędzy pozwalającą na przejazd z i do miejsca zamieszkania. Jeżeli nie mają Państwo możliwości przekazać im osobiście pieniędzy, można wysłać je do syna przekazem pocztowym na adres ośrodka. Wychowankowie mogą korzystać z ustawowej ulgi na przejazd przysługujący każdemu uczniowi;

– Po powrocie z przepustki przekazać wychowawcy przyjmującemu do depozytu: pieniądze, legitymacje, telefon komórkowy, klucze, okazać podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego przepustkę.

Na bieżąco wyjaśniajcie Państwo z nami wszystkie wątpliwości. Nie zatajajcie Państwo prawdy lub informacji uzyskanych od dziecka. Dzielcie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami w trosce o dobro dziecka i udaną współpracę.

Prosimy Państwa o zaufanie!

Jeśli oczekujecie Państwo zmiany w postępowaniu syna, musicie wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu całej rodziny. Nie spodziewajcie się, że dziecko będzie robić coś czego Wy sami nie robicie. Sam pobyt chłopca w placówce nie wystarczy. W czasie pobytu syna w domu nie zostawiamy Państwa samych. Zawsze jesteśmy w kontakcie telefonicznym. W przypadku pojawienia się problemów w trakcie urlopowania będziemy pracować wspólnie nad ich rozwiązaniem. Ale to co najważniejsze:

– Rozmawiajcie z dzieckiem. Zwróćcie uwagę na to w jaki sposób się komunikujecie. Dbajcie o kulturę słowa, nie krzyczcie, nie podnoście głosu, słuchajcie się wzajemnie.

– Traktujcie syna jak swoje dziecko a nie osobę dorosłą, czy partnera. Nie obarczajcie i nie oczekujcie rozwiązania osobistych problemów przez Wasze dziecko – nie o wszystkich rzeczach powinno ono wiedzieć. Nie kłóćcie się przy nim, nie spożywajcie przy nim alkoholu i nie palcie papierosów.

– Wyznaczcie jasne zasady obowiązujące w domu i wszyscy ich przestrzegajcie.

– Ustalcie obowiązki poszczególnych członków rodziny i wymagajcie ich realizacji.

– Spędzajcie czas razem, a nie obok siebie.

– Dbajcie o zdrowy styl życia – odżywianie, higienę, aktywność ruchową.

– Ustalcie także szczegóły i zasady związane z pobytem dziecka poza domem – godziny powrotu, informowanie z kim i gdzie syn przebywa.

– Bądźcie konsekwentni, to klucz do sukcesu.

Powyższe wskazówki pomogą w procesie resocjalizacyjnym Państwa dziecka. Współpraca z nami to również możliwość spotkań indywidualnych, oddziaływań rodzinnych, pomoc w trudnych sytuacjach i sprawach oraz wsparcie w rozwikłaniu wielu problemów, które wcześniej wydawały się niemożliwe do rozwiązania.

Pamiętajcie, że tylko uczciwa współpraca pomiędzy rodzicami/opiekunami a pracownikami placówki pozwoli właściwie diagnozować problemy w funkcjonowaniu dziecka i stosować odpowiednie rozwiązania.

Z poważaniem

Kadra Pedagogiczna

Zespołu Placówek

Resocjalizacyjno–Socjoterapeutycznych

w Oławie