Miesiąc: marzec 2024

Zapraszamy na konferencję

Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie serdecznie zaprasza : rodziców chłopców z klas V-VIII, Dyrektorów Szkół Podstawowych, Psychologów, Pedagogów, Nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych na bezpłatną konferencję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Oławie. Zachęcamy do zarejestrowania się na wydarzenie.

Zobacz więcej …

Zajęcia programowe w grupie MOW

Zajęcia profilaktyczne w MOW Oława

W ramach zajęć profilaktycznych odbyły się zajęcia na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz unikania używek. Wychowankowie mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą podczas konkursu, ćwiczyli umiejętność współpracy w grupie oraz prezentowania na forum odpowiedzi na pytania konkursowe. Część praktyczna zajęć miała na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz wykazanie się umiejętnościami manualnymi. Zobacz więcej …

Akcja ważenia plecaków

Ważenie plecaków

Dbając o zdrowie i właściwy rozwój uczniów naszej Placówki, pedagog wraz z psychologiem w jednym z marcowych tygodni przeprowadziły akcję, której celem było uświadomienie uczniom szkodliwości noszenia zbyt ciężkich plecaków. Każdy uczeń miał możliwość zważenia swojego tornistra w swojej klasie. Chętni, którzy poznali też swoją wagę ciała, mogli dowiedzieć się, czy masa plecaka nie jest zbyt duża. Zobacz więcej …

Platforma Arduino w TinkerCAD

Płytka Arduino

Platforma Arduino to popularny, otwarty system elektroniczny przeznaczony do tworzenia jednoukładowych mikrokontrolerów i mikrokomputerów. Charakteryzuje się prostotą użycia oraz elastycznością, co czyni ją dobrym narzędziem dla hobbystów, artystów, projektantów, a także edukatorów i uczniów do eksplorowania elektroniki oraz realizacji projektów z zakresu automatyki, robotyki czy Internetu Rzeczy (IoT). W ramach zajęć dodatkowych w projekcie Laboratoria Przyszłości zapoznajemy się z tą platformą zarówno za pomocą „żywych”, realnych układów, jak i od strony teoretycznej (symulacyjnej) na platformie TinkerCad. Zobacz więcej …

Moc tkwi w II śniadaniu

Trzymaj formę - 2 śniadanie

W ramach realizowanego w naszej Placówce programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” odbyła się akcja „MOC TKWI W II ŚNIADANIU”. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Akcją zostali objęci wszyscy uczniowie ZPR-S w Oławie, którym na długiej przerwie rozdano wcześniej przygotowane przez pedagog i psycholog zdrowe i warzywne drugie śniadanie. Były to kolorowe i zdrowe kanapki, o które prośby na dokładkę nie trzeba było długo czekać (jeszcze przed dzwonkiem). Zobacz więcej …