Zajęcia programowe w grupie MOW

W ramach zajęć profilaktycznych odbyły się zajęcia na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz unikania używek.

Zajęcia podzielone były na trzy części

  1. Część edukacyjna- przedstawienie prezentacji multimedialnej, omówienie zdrowego
    stylu życia, zdrowego odżywiania
  2. Część praktyczna – konkurs wiedzy teoretycznej, praca w grupach
  3. Część praktyczna- indywidualne wykonanie prac plastycznych nt zdrowego
    odżywiania

Wychowankowie mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą podczas konkursu, ćwiczyli umiejętność współpracy w grupie oraz prezentowania na forum odpowiedzi na pytania konkursowe. Część praktyczna zajęć miała na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz wykazanie się umiejętnościami manualnymi.

Comments are closed.