Zapraszamy na konferencję

Konferencja w ZPR-S 2024

Serdecznie zapraszamy :

rodziców chłopców z klas V-VIII, Dyrektorów Szkół Podstawowych, Psychologów, Pedagogów, Nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych na bezpłatną konferencję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Oławie

„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

– miejsce dla dziecka z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu”

16.04.2024 godz. 9.00 – 12.15

Program konferencji

Program konferencji Godziny Prowadzący
Rejestracja uczestników 8.30 – 9.00
Powitanie uczestników09.00 – 09.05Małgorzata Mrozińska
Dyrektor ZPR-S Oława
Plan organizacji roku szkolnego 2024/2025 w MOS09.05 – 09.15Małgorzata Mrozińska
Dyrektor ZPR-S Oława
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii miejsce dla dziecka z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Zasady przyjęcia do MOS w Oławie09.15 – 09.45Aleksandra Horbal – pedagog ZPR-S Oława
Urszula Feilert – psycholog ZPR-S Oława
Pokolenie „kruche jak płatki śniegu” – wyzwania przed którymi stajemy w pracy z adolescentami09.45 – 10.30Grażka Kącka –
psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog,
trener i superwizor
Sukcesy edukacyjne wychowanków ZPR-S . Wykorzystanie TIK na lekcjach języka angielskiego10.30 – 10.45Ewa Haratyk –
nauczycielka języka angielskiego, pedagog pasjonat
Przerwa10.45-11.15
Sztuczna inteligencja: szanse i wyzwania11.15-11.45Wojciech Furgała –
nauczyciel informatyki pasjonat nowych technologii
Zwiedzanie placówki 11.45 – 12.15Kadra placówki

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są drogą mailową pod adresem: zprs@mos.oława.pl lub telefonicznie: 71- 31 33 744 oraz za pomocą formularza na stronie: www.zprs.olawa.pl W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy lub nr telefonu , stanowisko (dotyczy instytucji typu szkoła, PPP, PCR, SR itd.). Na Państwa zgłoszenia czekamy do 09 kwietnia 2024 r.

Do konferencji pozostało

  
Gość konferencji 2024

Grażyna Kącka

Absolwentka trzech uczelni. Certyfikowana psychoterapeutka i socjoterapeutka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, pedagog i biotechnolog. Absolwentka dwuletniej specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła studium pomocy rodzinie. Od lat skoncentrowana na pracy z drugim człowiekiem.

Od 2005 roku terapeuta na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych z podwójną diagnozą. Wiele lat kierownik placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Master Trener amerykańskiej metody Aggression Replacement Training. Od kilkunastu lat szkoli w całej Polsce wszystkich, którzy chcą poznać doskonałą metodą by chronić się lepiej. Prowadzi grupy zarówno dla 5-latków, jak i dzieci starszych, młodzieży, nauczycieli, wychowawców ośrodków socjoterapeutycznych, więźniów (m.in. szkoląc Zakłady Karne we Wrocławiu i Strzelinie).

Pracuje z osobami dorosłymi i grupami systemowymi. Superwizor certyfikujących trenerów Treningu Zastępowania Agresji. Od 2017 roku Master Trener Programu PEACE – ART i członek Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International. Od 2006 roku prowadzi szkolenia, grupy terapeutyczne, pracuje w poradniach zdrowia psychicznego (nie jestem w stanie już zliczyć ile godzin szkoleniowych za mną!). Współpracuje z Urzędami Miasta i Województwa, wzbogacając ofertę samorządowców w dziedzinie zdrowia publicznego.

Od ponad pięciu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczną Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica Dusz. Kierownik i koordynator projektów unijnych. Zaangażowana w organizacje pozarządowe i działalność społeczną, silnie zaangażowana w szkolenia osób pracujących w SOS Wioskach Dziecięcych. Od 2013 roku Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz” skupia się na działaniu wspierającym rozwój interpersonalny, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obecnie w ścisłej współpracy z Dyrektorami dolnośląskich szkół. Trener biznesu w obszarach komunikacji i pracy w zmianie.

Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w programie Szkoła Trenerów Biznesu, szkoleniowiec pracowników administracyjnych i wykładowców oraz współtwórca programu wellbeing dla pracowników i studentów warszawskiej uczelni. Od kilkunastu lat superwizor trenerów pracujących z grupami i osób zarządzających placówkami edukacyjnymi i zdrowia psychicznego, w tym Kuratorów pracujących w okręgu wrocławskim. Od 2017 roku szkoleniowiec grup kuratorskich z całej Polski, w zakresie Treningu Zastępowania Agresji, skutecznego narzędzia pracy z osobami z grupy średniego i wysokiego ryzyka.

Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych dla Kuratorów zawodowych. Od 2019 roku szkoleniowiec w Izbie Położnych i Pielęgniarek na terenie Dolnego Śląska, od marca 2020 roku również udzielający wsparcia psychoterapeutycznego. Od 2019 roku superwizor grup kuratorskich z terenu całej Polski w zakresie pracy w zawodzie i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

W latach 2020 – 2022 ukończyła specjalizację w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym na kierunku Psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży. Od 2023 roku superwizor szkoleniowy.

Comments are closed.