Miesiąc: wrzesień 2021

Czytać (i grać) każdy może! czyli Narodowe Czytanie 2021 w ZPR-S

Moralność Pani Dulskiej - Narodowe Czytanie 2021 - zdjęcie

7 września szkolny korytarz ZPR-S w Oławie zamienił się w mini-scenę. Wszystko za sprawą spontanicznego pomysłu kadry, by tegoroczna edycja Narodowego Czytania w naszej placówce przyjęła formę krótkiego przedstawienia. Zaskoczeni i rozbawieni wychowankowie obejrzeli fragmenty „Moralności Pani Dulskiej”, które z dużą dawką humoru odegrali dla nich nauczyciele, wychowawcy oraz pani Dyrektor. Podjęta inicjatywa jest kontynuacją działań kadry na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród wychowanków ZPR-S. Zobacz więcej …

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2022

Dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty - ilustracja - mechanizm

Drodzy rodzice i opiekunowie. Przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu poniżej, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte na stronach od 1 do 7 oraz na stronie 18, 20 . 

Zobacz więcej …

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży w placówce

Drodzy rodzice i opiekunowie. W roku szkolnym 2021/2022 wychowankowie placówki mogą być ubezpieczani w zakresie NNW.  Prosimy o zapoznanie się z ofertą w poniższej ulotce (wybrany został wariant I) i osoby zainteresowane ubezpieczeniem dzieci prosi się o uiszczenie opłaty w wysokości  35,00 zł do dnia 30 września 2021 r.

Infolinia dla dzieci i młodzieży

Infolinia dla dzieci i młodzieży

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne. Zobacz więcej …