Autor: Małgorzata Golec

Zapytanie ofertowe – przetarg na dostawę wyżywienia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Oławski / jednostka organizacyjna zaprasza  do złożenia oferty (na załączonym formularzu) na: 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa Całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia Zobacz więcej …

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży w placówce

Drodzy rodzice i opiekunowie. W roku szkolnym 2021/2022 wychowankowie placówki mogą być ubezpieczani w zakresie NNW.  Prosimy o zapoznanie się z ofertą w poniższej ulotce (wybrany został wariant I) i osoby zainteresowane ubezpieczeniem dzieci prosi się o uiszczenie opłaty w wysokości  35,00 zł do dnia 30 września 2021 r.