Zapytanie ofertowe – przetarg na dostawę wyżywienia 2023

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oławski / jednostka organizacyjna zaprasza  do złożenia oferty (na załączonym formularzu) na:

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa Całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia

2. Termin realizacji zamówienia:

01.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Okres gwarancji ………………………………………………

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie                                         ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława, zprs@mos.olawa.pl, do 05.12.2023r.

5. Termin otwarcia ofert: 06.12.2023r. godz. 10:00

6. Warunki płatności (termin/forma):  14 dni / przelew

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Szewczuk, Małgorzata Golec

Comments are closed.