„Odrabianki” w MOW

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Codziennie w godzinach 15:30-17:00 wychowankowie MOW odrabiają zadania domowe. Spotykamy się w świetlicy grupowej i tam chłopcy nadrabiają zaległości szkolne i braki w nauce. W pierwszej kolejności wychowankowie odrabiają pisemne zadania, później uczą się i powtarzają materiał edukacyjny poznany na lekcjach. Na zakończenie zajęć uczniowie przyswajają wiedzę przy wykorzystaniu gier edukacyjnych i elementów zabawy.

Comments are closed.