Zmiana przyjdzie z czasem

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Zmiana czasu, zmiana pór roku, zmiana dni tygodnia, godzin, zmiana w nas. Podczas ostatnich zajęć z „Twórcami” doświadczaliśmy zmian w nas zachodzących. Ten etap tworzącej się grupy socjoterapeutycznej jest najlepszy. Wychowankowie już dobrze się znają, akceptują, potrafią otworzyć i szczerze porozmawiać na temat obserwowanych postępów jakie poczynili. Podczas spotkania koncentrowaliśmy się na tym, na czym znamy się najlepiej – na człowieku, na nas samych w obliczu zmieniającego się środowiska.

I tak chłopcy już dosłownie w tydzień mogli zaobserwować dość radykalną zmianę poprzez
doglądanie rozrostu zasianej przez siebie rzeżuchy. Najpierw przygotowano grunt, zasiano ziarenka,
podlewano, obserwowano która wyrosła najlepiej. Następnie wykorzystano kiełki jako przysmak do
kanapek.

Comments are closed.