Spadające „jajkodrony” – czyli nauka przez doświadczenie

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Pani pedagog Aleksandra Horbal zaprosiła wychowanków MOS do eksperymentu, który był okazją do trenowania umiejętności pracy zespołowej, planowania i twórczego myślenia. Zadaniem chłopców było skonstruowanie „pancerza”, który uchroni i odpowiednio zabezpieczy spadające z wysokości surowe jajo.

Chłopcy w skupieniu omawiali sposoby przygotowania odpowiednich projektów, wspólnie dobierając odpowiednie materiały, następnie tworząc wymyślne „jajkodrony”. Najwięcej emocji i radości dostarczył nam jednak sam eksperyment zrzucania „opancerzonych” jaj. Większość jajek przetrwała testy wysokościowe.
Na koniec chłopcy wspólnie doszli do wniosku, że współpraca, to umiejętność, którą trzeba ćwiczyć i udoskonalać a pracując w zespole możne osiągnąć o wiele więcej.

Zajęcia od strony dydaktycznej zostały przygotowane i przeprowadzone w oparciu o tzw. cykl Kolba (Experimental Learning Model), który odwraca tradycyjny sposób uczenia się, według którego najpierw poznajemy teorię, a następnie uczymy się jej zastosowania w praktyce. Nasze zajęcia zaczęły się od zaangażowania w doświadczenie, następnie miała miejsce faza refleksyjnej obserwacji i faza tworzenie hipoteza, a zakończenie było już tylko aktywnym eksperymentowaniem.

Comments are closed.