„SocjoTwórcy”

przeczytanie tekstu zajmie około 3 min

Rozpoczynamy długo wyczekiwane zajęcia dodatkowej socjoterapii pt „Twórczość metodą na lęk”. Mamy nadzieję, że zajęcia w grupie socjoterapeutycznej przy zastosowaniu odpowiednich metod i technik stwarzają okazję do: odreagowania napięć, rozpoznania własnych i cudzych uczuć, wyrażania ich, dostrzegania swoich mocnych stron oraz do konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązaniem konfliktów.

Także w tym wypadku utworzenie grupy z różnych pod względem wieku, przynależności do grupy, doświadczenia czy sytuacji wychowanków pozwoli chłopcom uczyć się od siebie nawzajem. Socjoterapia w tym przypadku, odwołując się do naturalnych sytuacji społecznych, wpłynie na szansę korekcji i wzbogacenia uczestników o nowe doświadczenia, niosące nieco odmienne, adekwatne do rzeczywistości treści o sobie i innych.

Zapobieganie nieśmiałości i przeżywanego lęku wymaga odpowiedniego kształtowania osobowości wychowanków, a przede wszystkim dbałości o to, aby wpajane im ideały osobowe były możliwe do osiągnięcia. By wynikały z proponowanych standardów czynności oraz zadań możliwych do wykonania. Przyjmując, że strach, lęk, brak przebojowości utrudnia dziecku kontakty społeczne powoduje izolację od ludzi, działa hamująco na wykorzystanie potencjału intelektualnego, w efekcie prowadząc do negatywnego obrazu własnej osoby, opracowane przez tut. psycholog scenariusze programu socjoterapeutycznego „Twórczość metodą na lęk” koncentrują się na budowaniu poczucia własnej wartości członków grupy. Dlatego też godzinny cykl zajęć odbywających się raz w tygodniu obejmował będzie odkrywanie, docenianie, rozwijanie oraz wykorzystanie mocnych stron uczestników.

Comments are closed.