Grywalizacja

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących daje naszej kadrze pedagogicznej szansę dotarcia do każdego ucznia. Umożliwia się im przy tym (przez działanie i przeżywanie) aktywne uczenie się. Do metod i technik aktywizujących zaliczyć można między innymi: „burzę mózgów”, dyskusję panelową, drzewo decyzyjne, eksperyment, mapę mentalną, projekt, odgrywanie ról, gry i wiele innych.

Wprowadzenie tych ostatnich, czyli gier (zwłaszcza gier dydaktycznych) poprzez atrakcyjność formy i możliwość oddziaływania na większą liczbę zmysłów spełniają swoją rolę aktywizacji uczniów. Atrakcyjność gry jest też przesłanką zwiększonej motywacji do dalszej pracy. Poprzez gry i zabawy odbiorca sprawdza siebie, swoje możliwości i umiejętności. Gry dostosowane do możliwości indywidualnych motywują do działania, dają radość oraz poczucie „ważności”, poczucie „większej wartości”, a to z kolei procentuje przy kolejnych spotkaniach i zajęciach.

W II semestrze w naszej Placówce ponownie ruszyła aktywizacja podopiecznych włączonych do projektu GryWalizacji – czyli spotkaniach z grami. Dobrą zabawę, samodzielność, skupienie, twórczą pracę oraz co najważniejsze współpracę obserwować można za dołączonych zdjęciach.

Comments are closed.