Autor: Anna Szewczuk

Informacja o wyborze oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegóły znajdują się w załączniku

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie zaprasza do składania ofert na „Dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych.” Szczegóły w załącznikach. Zobacz więcej …