Autor: Aleksandra Horbal

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Zespól Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie zaangażował w tym roku grupę wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w akcję Światowego Dnia Rzucania Palenia pod hasłem „Rzuć Palenie razem z nami”. Realizacja 3 godzinnych zajęć w formie warsztatowej, w ciągu dwóch dni pomogła osiągnąć założone cele (zapoznać uczniów z mechanizm uzależnienia, składem papierosów oraz poznania szkodliwości nikotyny). Zobacz więcej …