Miesiąc: kwiecień 2022

Grywalizacja

Grywalizacja - Dixit

Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących daje naszej kadrze pedagogicznej szansę dotarcia do każdego ucznia, umożliwia się im przy tym (przez działanie i przeżywanie) aktywne uczenie się. Do metod i technik aktywizujących zaliczyć można między innymi: „burzę mózgów”, dyskusję panelową, drzewo decyzyjne, eksperyment, mapę mentalną, projekt, odgrywanie ról, gry i wiele innych. Zobacz więcej …