Miesiąc: luty 2022

Treningi EEG Biofeedback

W Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w ciągu roku szkolnego wychowankowie MOW i MOS mają możliwość ćwiczyć swoją koncentrację uwagi oraz relaksację podczas treningów EEG Biofeedback.Poszczególne treningi są skuteczną metodą terapeutyczną usprawniającą funkcjonowania naszego mózgu. Podopieczni poddawani terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń (oglądanej animacji/gry) – mają wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci przykładowych punktów (oglądany obraz przebiega pomyślnie). Zobacz więcej …

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne – chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Zobacz więcej …