Rekrutacja

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Pedagodzy, Psycholodzy i zainteresowani Nauczyciele,
Dyrektorzy i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
Dyrektorzy i Pracownicy Placówek Socjalizacyjnych (Domów Dziecka),
Kuratorzy Sądowi,


Kierownicy i Pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
Naczelnicy i Pracownicy Wydziałów Oświaty w Starostwach Powiatowych,
Zainteresowani Rodzice.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie. W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzenie klas VII i VIII szkoły podstawowej dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Z uwagi na stan epidemii – w miejsce planowanej na maj br konferencji – pragniemy dotrzeć do rodziców/opiekunów z informacją o rekrutacji do naszej placówki tą drogą.

Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym drogą mailową lub upowszechniając załączone materiały, znajdujące się poniżej (ulotka oraz folder).


W najbliższym czasie, w miarę możliwości postaramy się także dostarczyć do Państwa ulotki i foldery w formie papierowej.

Z góry dziękuję za pomoc.
Życząc zdrowia serdecznie pozdrawiam.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Mrozińska – Dyrektor ZPR-S w Oławie