Plan lekcji i zajęć

przeczytanie tekstu zajmie około 3 min

Plan lekcji w ZPR-S Oława w roku szkolnym 2022 / 2023

(Plan lekcji może się zmienić w zależności od liczby utworzonych grup)

Plan dnia od poniedziałku do piątku 

Jest to ogólny plan dnia w Ośrodku. Indywidualny rozkład dla każdej grupy może być zmodyfikowany pod kątem potrzeb i realizacji zadań w grupie

GodzinyOd poniedziałku do piątku
06:00 – 08:00pobudka, toaleta poranna, śniadanie, sprzątanie w placówce i wokół, przygotowanie do zajęć edukacyjnych
08:00 – 13:30zajęcia edukacyjne
13:30 – 14:00obiad
14:00 – 15:30zajęcia kulturalno – oświatowe , sportowe, turystyczne i rekreacyjne, generalne porządki w pokojach (w poniedziałki i czwartki )
15:30 – 17:00nauka własna
17:00 – 18:00zajęcia kulturalno – oświatowe , sportowe, turystyczne i rekreacyjne, generalne porządki w pokojach (w poniedziałki i czwartki )
18:00 – 19:00 kolacja, czas wolny pod opieką wychowawcy, zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne
19:00 – 20:00zajęcia programowe
20:00 – 21:30zajęcia czytelnicze,toaleta wieczorna, sprzątanie, zajęcia własne pod opieką wychowawcy
21:30 – 06:00cisza nocna

Plan dnia na sobotę i niedzielę

Jest to ramowy plan dnia, który może ulegać modyfikacjom i został stworzony dla możliwie efektywnego i racjonalnego wykorzystania czasu z wychowankami podczas weekendu

Sobota

Sobota        Plan
6:30 – 8:30Przedłużona cisza nocna (pierwsza toaleta i przygotowanie śniadania)
8:30 – 9:00Śniadanie
9:00 – 9:15Toaleta poranna
9:15 – 10:00Porządkowanie pokoi i pomieszczeń w placówce
10:00 – 11:00Zajęcia świetlicowe / edukacyjne
11:00 – 12:00Zajęcia rekreacyjno sportowe ( kl. I a i b), zajęcia w sali informatycznej ( IV p) kl. III i II
12:00 – 13:00Porządkowanie terenu wokół placówki wg grafiku/czas do dyspozycji wychowawcy
13:00 – 14:00Obiad
14:00 – 15:00Zajęcia rekreacyjno- sportowe kl. II i III, zajęcia w sali informatycznej ( II p) kl.Ia i b
15:00 – 16:00Zajęcia świetlicowe / edukacyjne
16:00 – 17:30Zajęcia do dyspozycji wychowawcy
17:30 – 18:30Kolacja
18:30 – 20:00Czas do dyspozycji wychowawcy
20:00 – 21:00Toaleta wieczorna
21:00 – 21:30Przygotowanie do ciszy nocnej w pokojach sypialnych
21:30 – 6:00Cisza nocna

Niedziela

NiedzielaPlan
6:30 – 8:30Przedłużona cisza nocna (pierwsza toaleta i przygotowanie śniadania)
8:30 – 9:00Śniadanie
9:00 – 9:15Toaleta poranna
9:15 – 10:00Porządkowanie pokoi i pomieszczeń w placówce
10:00 – 12:00Zajęcia rekreacyjno sportowe
12:00 – 13:00Zajęcia świetlicowe
13:00 – 14:00Obiad
14:00 – 17:30Zajęcia rekreacyjno – sportowe
17:30 – 18:30Kolacja
18:30 – 20:00Czas do dyspozycji wychowawcy
20:00 – 21:00Toaleta wieczorna
21:00 – 21:30Przygotowanie do ciszy nocnej w pokojach sypialnych
21:30 – 06:00Cisza nocna