Konferencja w MOS Oława 2023

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

19 Maja 2023 roku w placówce odbyła się konferencja „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – miejsce dla dziecka z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu” – na którą licznie przybyło około 70 gości. Serdecznie dziękujemy za rzybycie wszystkim zainteresowanym, prelegentom za wystąpienia i udostępniamy materiały związane z wydarzeniem: