Konferencja w ZPR-S 2023

Serdecznie zapraszamy :

rodziców chłopców z klas V-VIII, Dyrektorów Szkół Podstawowych, Psychologów, Pedagogów, Nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych na bezpłatną konferencję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Oławie

„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

– miejsce dla dziecka z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu”

19.05.2023 godz. 9.30 – 12.15

Program konferencji

Program konferencji Godziny Prowadzący
Rejestracja uczestników 9.00-9. 30
Powitanie uczestników9.30-9.35Dyrektor Małgorzata Mrozińska 
Plan organizacji roku szkolnego 2023/2024 w MOS9.35-9.40Dyrektor Małgorzata Mrozińska
Jak pracujemy z dzieckiem w  MOS w Oławie. Zasady przyjęcia do placówki9.40  – 10.10Aleksandra Horbal – pedagog Urszula Feilert – psycholog
Czy Sąd może umieścić dziecko w MOS? Jak formułować pisma do Sądu? Doświadczenia ze współpracy kuratorów z MOS 10.10 – 10.30Magdalena Mijał – SSR, Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  w Oławie Beata Sobańska – Kierownik  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Bogusław Znamirowski – kurator zawodowy
Dyskusja, odpowiedzi na pytania 10.30 – 10.45Kadra ZPR-S Pracownicy SR w Oławie
Przerwa kawowa 10.45-11.00
O tożsamości płciowej i orientacji seksualnej11.00-11.30 Maja Jakóbczyk – psycholożka, seksuolog
Zwiedzanie placówki 11.30- 11.45Kadra placówki
Sesje grupowe: Warsztaty dla zainteresowanych uczestników 11.45- 12.15Kadra ZPRS

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są drogą mailową pod adresem: zprs@mos.oława.pl lub telefonicznie: 71- 31 33 744 oraz za pomocą formularza na stronie: www.zprs.olawa.pl W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy lub nr telefonu , stanowisko (dotyczy instytucji typu szkoła, PPP, PCR, SR itd.) oraz numer wybranego warsztatu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 maja 2023 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszych warsztatach, które odbędą się z Państwa udziałem bezpośrednio po konferencji

EEG BIOFEEDBACK

12:30 – 12:50
20 MIN
4 MIEJSCA
(Możliwość utworzenia 2 grup)

Prowadzący:
Wojciech Furgała – nauczyciel dyplomowany, matematyk, informatyk, pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji , trener EEG Biofeedback, ukończone studia na  kierunku komunikacja wizerunkowa (specjalność branding)
Kartka okolicznościowa – zajęcia plastyczne 

12:30 – 12:50
20 MIN
10 MIEJSC

Prowadzący:
Ewelina Kroczak – nauczyciel dyplomowany, wychowawca grupy, nauczyciel muzyki i plastyki,   terapeuta EEG Biofeedback ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), kurs terapii ręki, arteterapii
Sukcesy edukacyjne wychowanków ZPR-S

12:30 – 12:50
20 MIN
10 MIEJSC

Prowadzący:
Ewa Haratyk – nauczyciel dyplomowany,  anglistka, bibliotekarka,  pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji

TZA ART

12:30 – 13:00
30 MIN
12 MIEJSC

Prowadzący:
Ewa Wieczorek –  nauczyciel dyplomowany, wychowawca grupy, pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji, trener TZA.ART,  studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej – kształcenia zintegrowanego i wychowania 

Aleksandra Horbal –  nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji, Trener TZA.ART, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i kurs terapii ręki

Let’s talk – język angielski w socjoterapii

12:30 – 12:40
10 MIN
10 MIEJSC

Prowadzący:
Beata Sibilska – nauczyciel początkujący,   wychowawca grupy, socjoterapeuta, pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji,  nauczyciel języka angielskiego, studia na kierunku filologia w zakresie język biznesu, doświadczenie w pracy z młodzieżą z trudnościami w Wielkiej Brytanii, doświadczenie  w pracy w   ośrodkach interwencji kryzysowej.  

Gry planszowe w pracy psychologa, projekt „Grywalizacja”

12:30 – 13:00
30 MIN
7 MIEJSC

Prowadzący:
Urszula Feilert – nauczyciel mianowany, psycholog, pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji, terapeuta EEG Biofeedback, doświadczenie w pracy w Punkcie Interwencji Kryzysowej 

Jak wspierać by nie wykluczać

12:30 – 13:00
30 MIN
10 MIEJSC

Prowadzący:
Maja Jakóbczyk  – nauczyciel początkujący, psycholożka, seksuolożka, edukatorka seksualna oraz krajowa doradczyni ds AIDS i HIV. Prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej oraz psychoedukację dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz specjalistów. Współpracuje m.in. z Stowarzyszeniem Ciao, Różnorodności Społecznej Up-Date, Kulturą Równości, Siecią Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Różową Skrzyneczką

Do konferencji pozostało