Czytelnia ZPR-S Oława

przeczytanie tekstu zajmie około 1 min

Witamy w internetowej czytelni ZPR-S Oława. Jest to miejsce, w którym zebraliśmy rozmaite dokumenty, artykuły, akty prawne, przepisy, procedury i regulaminy, dotyczące w szerokim zakresie funkcjonowania naszej placówki. Informacje posegregowane są wg kategorii

Akty prawne, procedury i regulaminy

Najważniejsze akty prawne dotyczące funkcjonowania szkół i placówek wychowawczych, dokumenty funkcjonujące wewnątrz ZPR-S Oława, procedury wychowawcze i edukacyjne.

Awans zawodowy

Dział zawiera informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, sporządzania planu awansu, sprawozdania z realizacji, procedur dot. awansu etc… 

Publikacje

W dziale tym prezentujemy artykuły edukacyjne, poruszające zagadnienia społeczne, socjologiczne, terapeutyczne. Zamieszczamy prezentacje, scenariusze zajęć i konspekty lekcji oraz inne przydatne materiały. 

Uwaga! Artykuły i inne publikacje są własnością autorów (pracowników MOS Oława), ewentualnie mogą zawierać inne źródła. Jeśli chcą Państwo korzystać z udostępnionych materiałów, należy zapytać autorów o zgodę i zakres wykorzystania…